Buy Valium yahoo
Buy Phentermine 37.5mg tablets
Buy Valium next day delivery
Buy Soma shipped overnight
Buy Klonopin canada
Buy diazepam cheap no prescription
Buy Phentermine
Buy Valium online no prescription uk
Buy Ativan Lorazepam
Buy Ativan with mastercard
Can i buy Xanax online in the us
Buy Modafinil south africa
Buy Ativan without no prescription
Buy diazepam diazepam dosage
Buy Soma watson
Buy Ultram tablets
Buy Xanax video
Buy Soma delivery
Buy Lorazepam 2mg
Can i buy Valium in mexico
Where to buy Soma online
Buy Provigil new york
Buy Ativan from canada
Xanax buying line
Cheap Soma to buy
Buy Soma 250mg
Buy Adipex diet pills without rx
Buy Ultram er 300 mg
Is it illegal to buy Valium online
Buy diazepam for dogs
Buy Phentermine no prescription needed
Buy Xanax singapore
Buy Modafinil mumbai
Buy Xanax no prescription doctor
Buy Soma by cod
Buy Tramadol hydrochloride capsules
Buy Tramadol 150
Xanax 2mg bars where to buy
Buy Tramadol search
Buy real Xanax online
Buy Soma drugs online
Buy Soma online without rx
Buy Phentermine xenical
Buy Valium usa
Buy Provigil visa
Valium for buy
Buy Alprazolam 2mg
Buy Tramadol hcl online
Buy Tramadol 30
Buy 1000 Valium
Buy Xanax argentina
Soma online buy
Buy diazepam from the uk
Xanax valium buy
Buy Adipex 37 5 mg online
Buy Soma medication
Buy Soma shipped overnight
Buy cheap Soma without prescription
Buy Ativan united states
Xanax buying in mexico
Buy Modafinil from uk
Buy Clonazepam drug
Buy diazepam generic
Buy Adipex now
Where to buy Soma online
Buy Tramadol bangkok
Buy Provigil online prescription
Buy Ultram
Buy Soma 250
Buy Alprazolam paypal
Buy Phentermine united states
Buy Phentermine direct reviews
Valium want to buy
Buy Provigil from canada
Buydiazepam org
Buy Phentermine cheap online
Buy Soma no prescription needed
Best place buy carisoprodol
Buy Soma with no prescription
Buy Valiums on line
Xanax bars 2mg buy
Valium in bangkok buy
Buy Klonopin Clonazepam online
Buy Valium online from india
Buy diazepam from mexico
Buy Tramadol rx
Buy Valium paypal
Valium india buy online
Buy Alprazolam tablets
Buy Soma topix
Buy Phentermine amazon
Buy cheap generic Xanax online
Buy Tramadol line
Buy Phentermine killeen tx
Valium buy no prescription
Buy Soma ativan
Buy Tramadol 377
Buy Phentermine blue
Buy Xanax bulk
Buy Tramadol 30
Is buying Ambien online illegal
Xanax buying online australia
Buy Valium yahoo answers
Buy Alprazolam no prescription needed
Buy Phentermine uk
Buy Tramadol medication online
Buy Soma shipped overnight
Buy Phentermine over the counter
Buy Phentermine dallas
Buy Provigil 100mg
Buy watson Soma online without prescription
Where to buy Soma intimates
Buy Phentermine without rx
Buy Valium online
Cheap Tramadol to buy
Buy Soma hawaii
Valium buying line
Buy Clonazepam cheap online no prescription
Buy Zolpidem uk
Buy Valium and vicodin
Buy Alprazolam 25
Buy cheap Phentermine 37.5 mg
Buy Phentermine europe
Buy Tramadol lowest price
Xanax to buy online in ireland
Buy Xanax 3mg
Buy Valiums on line
Vicodin Valium buy
Buy Valium no rx
Valium brand name buy
Buy Xanax canada online
Buy Tramadol bulgaria
Buy Provigil online prescription
Valium forums buy
Buy Tramadol vicodin
Buy Soma in australia
Adipex prescription buy
Buy Adipex from canada
Buy diazepam alprazolam
Buy Soma everwear tyres
Buy Provigil forum
Cheap Valium uk buy
Buy Adipex online mastercard
Buying Valium in india
Buy Valium 10mg cheap
Buy generic Ambien cheap
Buy brand Xanax online
Buy Alprazolam 2mg online
Buy Ativan online cheap
Buy Ultraman
Buy Valium 10mg uk
Buy Valium manchester
Buy Xanax cheap online
Valium buy with no prescription
Buy Adipex dublin
Buy Phentermine az
Valium thailand buy
Buy Phentermine black
Best place buy Modafinil
Buy Xanax valium
Buy Ultram 150 mg
Buy Phentermine fedex
Buy Xanax cheap online
Buy Modafinil australia
Anyone buy Xanax online
Buy Alprazolam online pharmacy
Buy Soma online prescription
Buy Valiums online without prescriptions
Buying Valium online ireland
Valium buy paypal
Roche Valium 10mg buy
Buy Soma mexico
Buy Alprazolam no script
Buy Xanax egypt
Where to buy Valium cheap
Buy diazepam wholesale
Buy Xanax overnight delivery no prescription
Buy Ativan cheap
Buy cheap carisoprodol online
Buying Valium online in canada
Buy Soma watson
Buy Clonazepam usa
Buy Lorazepam fedex
Valium to buy online in uk
Buy Phentermine discount
Buy Ultram today
Buy Ativan pills
Buy Lorazepam 1mg canada
Can you buy Valium online no prescription
Buy Provigil overnight shipping
Buy Xanax france
Best site to buy Xanax online
Topix Xanax buy
Ambien best buy
Buy Provigil overnight shipping
Buy Alprazolam cheap online
Buy roche Valium 10mg uk
Buy Xanax with no prescriptions
Buy Modafinil line
Buy Valium leeds
Buy Valium european
Buy Modafinil japan
Buy Phentermine from mexico
Buy Xanax online nz
Buy Lorazepam without prescriptions
Buy Valium no prescription online
Buy Valium by roche
Buy Soma valium
Generic Alprazolam buy
Ambien pills buy
Buy Xanax cheap online
Can you buy Phentermine
Buy Valium no script
Buy Lorazepam no prescription needed
Best place to buy Xanax
Xanax buyers usa
Buy Lorazepam online no prescription
Buy Ativan no prescription watson
Buy diazepam uk 2010
Buy Tramadol with mastercard
Buy 1000 Valium
Buy Ultram tramal
Buy Xanax and valium
Buy Adipex diet pills online
Buy Ultram ultracet
Buy Xanax visa
Buy Soma shipped overnight
Buy Provigil in the u s
Buy Adipex usa
Xanax buy online australia
Buy Tramadol 37 5 mg
Brand name Xanax buy
Buy Tramadol america
Generic Ativan buy
Can you buy Xanax online no prescription
Buy generic Xanax cheap
Buy Modafinil usa
Buy Phentermine dallas
Buy Xanax houston
Valium generic buy
Buy Soma tramadol
Buy generic Xanax uk
Buy Ativan in europe
Buy Adipex weight loss pills
Xanax legal to buy online
Buy Valium zopiclone
Buy Xanax from thailand
Xanax mexico buy
Buy Tramadol no prescription
Buy Soma drug
Buy Soma everwear tyres
Buy Lorazepam generic
Buy Valium japan
Buy Phentermine mastercard
Buy Ultram cheap no prescription
Buy Tramadol saturday delivery
Buying Ambien in mexico
Buy Adipex ionamin
Buy Modafinil eu

 

Nama Akademi :

Infitah Training & Consultancy (ITC).

No. Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) :

NS 0059148-W.

Keahlian:

- Ahli Pertubuhan Perunding Latihan & Motivasi Muslim Malaysia (TAMRIN) www.tamrin.com

- Ahli bersekutu Akademi Sinergi (bersama Total Success Training & Consultancy & Synergy Training & Consultancy) www.akademisinergi.com

Akaun Bank :

CIMB Islamic: 0507 0000 3581 04

Individu Bertanggungjawab :

Ustaz Mohd Arif Asa'ad bin Johari (016-373 3607)

Jawatan:

Managing Director / Lead Trainer

Pendidikan:

- Sarjana Muda Sains Gunaan & Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)

- Sijil Perguruan Islam MUSLEH

Biodata Ringkas:

- Pengasas kepada Infitah Training & Consultancy.

- Ahli Pertubuhan Perunding Latihan & Motivasi Muslim Malaysia (TAMRIN).

- Fasilitator bagi One Step Management Consultant & Akademi Insan Moreclass Hidayah.

- Pengajar 'Tahsinul Qiraah al-Quran' bagi Amanah Ikhtiar Malaysia (Cawangan Seremban).Mempunyai pengalaman mengajar di SRI Assaidiyah dan telah ditugaskan sebagai Guru Panitia Subjek Pendidikan Islam.

- Mula melibatkan diri secara aktif dalam bidang 'home tuition' sejak tahun 2007.

- Berpengalaman mengendalikan program-program bagi para pelajar sekolah, IPT, surau, masjid & korporat termasuk bersama JAWI (Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan), NSSDC (Negeri Sembilan Skills & Development Centre), Pusat Zakat Selangor, JASA (Unit Hal Ehwal Khas Kementerian Penerangan Malaysia), Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS), Akademi Insan Moreclass Hidayah, Victor Buyck (M) Sdn. Bhd, Amanah Ikhtiar Malaysia & lain-lain.

*****************************

Cikgu Mohd Noor bin Mohd Tahir (013-2006840)


Jawatan:

Academic Manager / Trainer


Pendidikan:

- Pelajar Master in Business Administration (MBA), Management & Science University (MSU) Major in Global Marketing.

- Bachelor in Biomedicine (Hons), Management & Science University (MSU).

- Sijil Pengajian Usuluddin, Universiti Malaya (UM).

- Certificate in Teaching Skill (CTS), Kolej PTPL.

- Certificate in Multimedia Discovery, Kolej Cosmopoint.

- Sijil Penilaian Menengah Rendah Agama (PMRU) & Sijil Menengah Agama (SMU) Maahad Muhammadi Lelaki, Yayasan Islam Kelantan (YIK).

Biodata Ringkas:

- Menerima 'Anugerah Pengetua' Matrikulasi KPM, Kolej MARA Kulim.

- Dianugerahkan 'Dean's List' Bachelor in Biomedicine, MSU (5 kali).

- Dianugerahkan sebagai 'Pensyarah Berkaliber Kolej PTPL 2009'.

- Memperolehi Anugerah Pengajaran 'Best Subjects' Kolej PTPL (4 semester berturut-turut).

- Mantan AJK Biro Kerohanian, MPP, Kolej MARA Kulim.

- Ahli Pertubuhan Perunding Latihan & Motivasi Muslim Malaysia (TAMRIN).

- Berpengalaman sebagai pensyarah di Kolej PTPL Seremban bagi 'School of Health Science' dan merupakan Mantan Penasihat 'Medical Laboratory Technology Club' (MLTC). Mempunyai pengalaman sebagai urusetia dan fasilitator bagi program motivasi, teknik belajar, ceramah kerjaya anjuran Kolej PTPL di sekolah-sekolah menengah di Negeri Sembilan.

- Mempunyai pengalaman mengajar di Sekolah Kebangsaan Saujana Impian 2, Kajang, Sekolah Menengah ACS, Seremban, pusat tuisyen dan 'home tuition'. Mula melibatkan diri secara aktif dalam bidang 'home tuition' sejak tahun 2007.

- Merupakan 'Senior Consultant' bagi Futuwwah Training & Consultancy serta urusetia & fasilitator bagi Akademi Insan Moreclass Hidayah & Ilham Iktizam Training & Consultancy.

- Terlibat dengan bidang motivasi dan pembangunan insan secara aktif sejak tahun 2004 bersama konsultan, badan bukan kerajaan (NGO), masjid, JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS). Berpengalaman mengendalikan program bersama pelajar IPT, sekolah berasrama penuh (SBP) dan sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) & sekolah harian.

- Penulis sambilan di www.iluvislam.com & merupakan moderator www.infitahhometuition.com dan kini sedang membuat kajian mengenai aplikasi e-learning dalam bidang pembelajaran & 'soft-skills'


***********************************

Cikgu Badrul Hisyam Bin Razali (019-3812580)


Jawatan:

Research & Development Manager / Trainer


Pendidikan:

- Bioperubatan (MSU).

- Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan (KMNS)

- MRSM Serting

Biodata Ringkas:

- Mantan Yang Dipertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan (2003).

- Mempunyai pengalaman sebagai Pengurus Akademi Seni Gayong.

- Moderator & Gurulatih Perkampungan Demonstrasi Silat Gayong ASEAN KISAS Cluster..

- Pengarah Urusan Mind ACE Services.

- Fasilitator 'Program Team Building' FELCRA Training & Consultancy Sdn. Bhd. serta pengerak bagi program-program anjuran Tenaga Insan Sdn Bhd.

- Mula melibatkan diri secara aktif dalam bidang 'home tuition' sejak tahun 2006 bersama Era Motiva Learning.

- Mempunyai pengalaman menjadi guru tuisyen jemputan Sek. Agama Men. Tinggi Tengku Ampuan Jamaah (SAMTTAJ), Pusat Tuisyen Mawar & rumah anak yatim.

*********************************

 

 

Tuan Zuhairi bin Mohd Nopiah.

Advisor/Consultant


Biodata Ringkas :

Memperolehi ijazah Sarjana Muda di Drexel University, Philadelphia, Amerika Syarikat pada tahun 1998 dalam bidang Ekonomi dan Kewangan. Beliau juga memiliki Sijil Pengajian Syariah Universiti Malaya (UM), Sijil Pengajian Usuluddin (UM) dan Sijil Pengajian Al-Quran (UM).

Pernah bertugas sebagai Ketua Eksekutif di Kolej Sri Al-Ain Sungai Merab, Kajang pada tahun 1999. Kemudian telah berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Matrikulasi Kolej Negeri, Seremban Negeri Sembilan. Pada tahun 2001, beliau dilantik sebagai pegawai hal ehwal pelajar (HEP) di ibu pejabat Kolej Negeri, Negeri Sembilan.

Mempunyai pengalaman sebagai Pegawai Eksekutif Latihan di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang berperanan penting dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan modal insan seperti program motivasi, kaunseling, pemantapan personaliti, team building, bengkel pengurusan strategik dan kursus-kursus kemahiran yang lain.

Bergiat aktif dalam mengendalikan latihan semenjak 1995 sewaktu masih menuntut di universiti lagi. Pernah mengendalikan pelbagai aspek latihan dan motivasi yang melibatkan pelbagai institusi seperti masjid, sekolah, jabatan kerajaan, syarikat korporat, penjara, pusat pemulihan dadah dan universiti di dalam negara mahupun luar Negara seperti Amerika Syarikat dan Mesir.

Beliau adalah jurulatih utama (Master trainer) Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dalam Program Tujuh Anjakan Manusia Rabbani (TAMAR), Kem Bina Pasukan (Team Building), Program Jalinan Kasih Rabbani (PJK Rabbani), Seminar Pengurusan Kasih Sayang dan Bengkel Pembelajaran Rabbani (BPR).Â

Selain itu, beliau juga merupakan NLP Practitioner yang diiktiraf oleh National Federation of Neuro Linguistic Programming (NFNLP, USA).

Beliau juga merupakan pemegang sijil green belt of ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Leadership Training dan telah dilatih secara intensif tentang konsep dan kaedah untuk membangunkan potensi dalaman modal insan.

Dalam masa yang sama, beliau juga merupakan jurulatih utama bagi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS), Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri Sembilan (NSSDC), Salam Perdana Training & Management Consultancy dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM).


Beliau juga merupakan jurulatih Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dalam Kursus Bina Sahsiah Pekerja Cemerlang dan Bengkel Keluarga Harmoni.

Pernah mengendalikan program pembangunan modal insan untuk ketua-ketua jabatan Kerajaan Negeri Sembilan. Sehingga hari ini, beliau telah mengendalikan lebih dari 7000 sesi latihan, ceramah dan motivasi untuk pelbagai lapisan masyarakat.

Merupakan peneraju Modul LAW of UNIVERSAL ATTRACTION: Rahsia Kejayaan & Kebahagiaan yang telah banyak membantu pelbagai golongan peserta mencapai impian masing-masing menggunakan teknik Kuasa Minda dan Spiritual.

Merupakan tetamu jemputan bagi Rancangan 'Anak-Anak Kita' terbitan Radio Malaysia Negeri Sembilan pada tahun 2004. Mendirikan rumah tangga dengan Puan Hazida Hassan dan dipinjamkan Allah dengan 4 orang cahayamata.

***************************************

Tuan Fazrul Ismail

Advisor/Consultant

Pendidikan:


 • Bahasa Arab di Alim International Arabic Learning Center Kaherah, Mesir (2003)
 • Kejuruteraan Kimian di Purdue University, West Lafayette, IN (1999-2003)
 • Peserta kursus dan seminar anjuran Al-Maghrib Institute, Bayyinah Institute, ISNA, MSA dan ICNA.
 • Pusat Pendidikan Persediaan, UiTM, Shah Alam, Malaysia (1998-1999)
 • Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh, Malaysia (1993-1997)
 • Sekolah Keb Batu 3, Kluang, Malaysia

Karier Profesional:

 • CEO, Coach dan Trainer Total Success Training & Consultancy (2007-sekarang)
 • Pengarah Eksekutif, al-Furqaan Foundation California Chapter , Chicago (2008-2009)
 • Trainer Online MasterPIES.COM & Halfdate.COM dan E-Business (2008-2009)
 • Trainer & Konsultan, Quality Expert Sdn. Bhd. (2006)
 • Eksekutif R&D, KERSANI Training Center, Segamat (2003-2006)
 • Pereka Laman Web Pendidikan Jarak Jauh Jabatan Veterinar Purdue University (2002)
 • Pengkaji usia karbon, Jabatan fizik, Purdue University (2001)
 • Pengalaman Dalam Pembentangan Pemikiran Sistematik:
 • Membentangkan kertas kerja dan kajian dalam pemikiran sistematik di organisasi –organisasi pendidikan (2003-2007)
 • Membentangkan kertas kerja 'Systems Thinking: Our Future in Inter-College Undergraduate Research at Butler University, Indianapolis, Indiana (2003)
 • Presented paperwork for Kolokium Fikir on Systems Thinking in Al-Azhar University, Cairo, Egypt (2003)
 • Presented paperwork for Johor Student Association in Egypt titled: Antara Bumi Mesir dan US: Satu Analisis (2003)


Buku dan Artikel

 • Penulis buku 'Pemikiran Sistemik' (2003)
 • Menulis buku ;Hidup Zero Alasan' terbitan PTS (2006)
 • Segelas Air: a book in simpler language about Systems Thinking
 • The 7 Habits of Highly Effective People Melalui Pemikiran Sistemik: a game-book-like analysis on the monumental book of Stephen R Covey through Systems Thinking approach
 • Columnist of Majalah i published by Karangkraf.
 • Penulis serta moderator di www.casic.masterpies.com

*********************************

Ustaz Hasrizal Abdul Jamil

Advisor/Consultant

Biodata Ringkas :

Ustaz Hasrizal Abdul Jamil merupakan penulis kepada buku-buku motivasi keagamaan negara. Sehingga kini, telah menghasilkan buku-buku best sellers. Ustaz Hasrizal juga telah berjaya menghasilkan buku pertama beliau, AKU TERIMA NIKAHNYA, yang menjadi National Best Sellers, dengan 40 ribu naskhah terjual pada dua tahun pertama penerbitan. Beliau juga telah menulis enam buah buku iaitu, BERCINTA SAMPAI KE SYURGA, MURABBI CINTA, RINDU BAU POHON TIN, SECANGKIR TEH PENGUBAT LETIH, TRANSFORMASI RAMADAN dan EDISI ISTIMEWA AKU TERIMA NIKAHNYA.

Ustaz Hasrizal memegang ijazah sarjana muda (Hons.) in Sharia & Islamic Studies dari Mu'tah University, Jordan. Sebelum itu, Hasrizal menuntut di Sekolah Izzuddin Shah di Ipoh 88-92.

Berpengalaman sebagai Minister of Religion di Belfast Islamic Centre Northern Ireland, dan beberapa masjid sekitar Republic of Ireland,kemudiannya bertugas sebagai Penolong Pengarah di Fitrah Perkasa Sdn Bhd, Ustaz Hasrizal dilantik sebagai Kaunselor Pelawat dan Muslim Chaplain pertama di Institut Jantung Negara (IJN) pada Februari 2007.

Kini, beliau bertugas sebagai Pengarah Urusan Synergy Training & Consulting (STC), sebuah syarikat perundingan dan latihan yang menjalankan program-program pembangunan diri, terutamanya di kalangan remaja dan belia negara.

Berumahtangga dengan Dr. Nazhatul Muna Ahmad Nasarudin, seorang pegawai perubatan dan pensyarah pelatih di Jabatan Perubatan Kecemasan Pusat Perubatan UKM, mereka telah dikurniakan empat cahaya mata iaitu, Muhammad Saiful Islam, Naurah Sabihah, Muhammad Imaduddin dan Ahmad Muizzuddin.